Pacijenti

Od 2005. Godine imamo sklopljen ugovor s HZZO – om, te pacijenti koji me izaberu kao svog stomatologa primarne zdravstvene zaštite mogu besplatno ostvariti prava iz primarne stomatološke zaštite.

Upis novih pacijenata

hzzo upis pacijenata

Od 2005. Godine imamo sklopljen ugovor s HZZO – om, te pacijenti koji me izaberu kao svog stomatologa primarne zdravstvene zaštite mogu besplatno ostvariti prava iz primarne stomatološke zaštite sukladno Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz osnovnog zdravstvenog osiguranja (Narodne novine br.93/03) te Pravilnika o ortopedskim pomagalima (Narodne novine br.93/03). Posljednje verzije svih važećih propisa nalaze se na web stranicama HZZO-a

U prava pokrivena policom HZZO-a, ubrajaju se sva liječenja zubi i usne šupljine, vađenja zubi, konvencionalni ispuni (amalgami), te izdavanja uputnica i izdavanja lijekova na recept.Na taj način koristeći usluge koje pokriva HZZO, znatno se smanjuju troškovi prilikom velikih protetskih radova jer su pripremni radovi na zubima u tom slučaju pokriveni od HZZO-a.Još jedna prednost kod pacijenata starijih od 65 godina i korisnika dopunskog zdravstvenog osiguranja, osim pripremnih radova, je u tome i da HZZO snosi i dio troškova izrade protetskog nadomjestka.

Svi upisani pacijenti imaju pravo na besplatnu anesteziju za bilo koji stomatološki postupak i besplatno čišćenje kamenca i poliranja zubi.Prava koja osigurava HZZO svakom upisanom pacijentu nažalost često ne mogu zadovoljiti sve želje pacijenata. Da bi zadovoljili sve želje pacijenata u ordinaciji pored osnovnih prava preko HZZO-a, nudimo i sofisticirane tehnologije, materijale i zahvate, kako bi Vam bila pružena vrhunska stomatološka usluga.